MILJÖ & KVALITETSPOLICY

 

KVALITETSPOLICY

Nöjd kund, vår garanti!

Vi lämnar alltid garanti för varje utfört arbete.

 

MILJÖPOLICY

 Charmie Allstäd AB är ett litet tjänsteföretag inom städ och lokalvård.

Verksamheten omfattar huvudsakligen hem- och kontorstäd

Vårt företags främsta miljöpåverkan är inom områden miljökomptetens, kemikalier, transporter och inköp av varor.

Vår verksamhet bedrivs med stor hänsyn till miljö och klimatpåverkan, vilket speglas bland annat genom följande åtgärder:

 

  • * vi följer de lagar och regler som gäller för vår verksamhet
  • * vi optimerar våra transporter för att minimera miljöpåverkan
  • * vi använder miljöanpassade medel och material samt tjänster för att minska miljöbelastningen.
  • * vi utbildar och engagerar vår personal i företagets miljöarbete
  • * alla inom företaget arbetar för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
  • * vi utvärdera vara miljöarbete och våra arbetsprocesser fortlöpande med syfte att förbygga eller minimira miljöpåverkan.
  • *Miljöarbete ska fortskrida succesivt och vi ska ständigt arbeta oss fram till nya miljöförbättringar.